Umpaş Holding A.Ş nin kar payı dağıtma verileri

KAP Haberleri tarafından yayınlandı.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.12.2018 15:41:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 26.12.2018 Tarihinde kar payı ödemeleri yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.10.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.12.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni 193 sayılı GVK nun geçici 62.maddesi uyarınca gerçek kişilere dağıtılacak kar payının 1.662.998,15TL sı kar dağıtımına bağlı stopaj dan müstesnadır.Kalan tutar için mevzuata göre stopaj uygulanacaktır
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
UMPAS, TREUMPA00018 Peşin 0,0475419 4,75419 0,0467436 4,67436
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)
Peşin 26.12.2018 24.12.2018 26.12.2018 25.12.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
UMPAS, TREUMPA00018 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; ekte yer alan kar dağıtım tablosunun genel kurula teklif olarak götürülmesine, teklif olarak götürülecek nakit kar dağıtım başlama tarihinin 26.12.2018 olarak tespitine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 39.835.110
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.869,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 13.188.707 0
4. Vergiler ( – ) 8.396.806 0
5. Net Dönem Kârı 4.791.901 0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.791.901 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.791.901 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.791.901 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 239.595,05 0
* Nakit 239.595,05 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.138.459,93 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 413.846 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 1.996.759,76
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – – 1.963.232,43 0 40,97 0,0467436 4,674
TOPLAM 1.963.232,43 0 40,97 0,0467436 4,674
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir